• Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • Przygotowywanie sprawozdań do WIOS
 • Przygotowanie wniosków do Urzędu Skarbowego o interpretacje podatkowe
 • Przygotowywanie sprawozdań PEFRON
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Obsługa podmiotów rozliczających się w specjalnych strefach ekonomicznych
 • Wyprowadzanie zaległości rachunkowo-podatkowych
 • Kontrola ksiąg oraz nadzór nad księgami prowadzonymi przez klienta
 • Inne usługi niezbędne przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Dobro i interesy naszych Klientów jest naszym nadrzędnym celem.

Zapraszam do współpracy

 

                                                                                                                      

 


Zadzwoń 511 080 019